ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน

1

วิศวกรประมาณราคา

1

2

ช่างเขียนแบบ (Drarf Man)

1

วิศวกรประมาณราคา

รายละเอียด

-เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาเครื่องกล
-ใช้โปรแกรม MS Office (หากสามารถใช้งาน MS Project จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีประสบการณ์การถอดแบบประมาณราคาและจัดทำ BOQ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถเดินทางไปประชุมติดต่องานนอกสถานที่ได้
-สามารถถอดแบบ และประมาณราคาโดยปฏิบัติงานประจำ Site งานได้บ้าง
-ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
-มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีทัศนคติการทำงานที่ดี,ทำงานแบบมืออาชีพ,มีทักษะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

1.สามารถถอดแบบปริมาณราคา คิดประมาณงาน และประมาณราคางานโครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบและติดตามงาน Spec และเอกสารประกอบแบบโครงการ
3.ประกวดราคาเพื่อสรุปจัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างผู้รับจ้างประกวดราคาเพื่อสรุปจัดซื้อ และจัดจ้างผู้รับจัดจ้าง

4.ตรวจสอบงานเพิ่มลดในแต่ละโครงการ ตรวจสอบราคาวัสดุ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของผู้ซื้อและผู้รับจ้าง
5.ประเมินราคา ควบคุมงาน จัดทำ BOQ และเอกสารเสนอราคางาน
6.ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ
7.จัดทำงานเพิ่มลดของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
8.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการลดต้นทุนโครงการ
9.ติดต่อลูกค้าเพื่อหาข้อมูลขอบเขตเพื่อยื่นประกวดราคา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

10.มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Mango จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-พนักงานออฟฟิศ ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00
-พนักงานไซค์งาน ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00
-วันลากิจประจำปี 7 วัน
-ยูนิฟอร์ม
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-กองทุนพนักงาน
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
-ท่องเที่ยวประจำปี
-สังสรรค์ประจำปี
-เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ hr@dtopsengineering.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 
888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
Email     : hr@dtopsengineering.com
ติดต่อ     : 07639305-8 คุณนภัสสร ชูแก้ว HR
Website   : www.dtopsengineering.com

ผู้จัดการโครงการอาวุโส (Senior Project Manager)

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ hr@dtopsengineering.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณนภัสสร ชูแก้ว
Email     : hr@dtopsengineering.com
Tel       : 076393057-8 คุณนภัสสร ชูแก้ว HR
Website   : www.dtopsengineering.com