In: CSR

โดยโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้นิมนต์พระใบฎีกาปิยะ พระนักเทศน์ชื่อดัง เพื่อให้แนวคิดหลักธรรมในการทำงาน นอกจากกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและการช่วยเหลือกันแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความรู้และส่งเสริมการดูแลการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย