In: CSR

CSR บริษัทได้ร่วมกับชมรม BNI Signature Phuket ในโครงการ “อาสาทาสี มูลนิธิเพื่่อชีวิต” ซึ่งเป็นมูลนิธิดูแลเด็กติดเชื้อ HIV ที่เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต