In: CSR, News

วันที่ 13 สิงหาคม 2563
บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด บริษัท ดีเดย์ สตีล จำกัด ร่วมกับ ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จัดกิจกรรม
“โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง”
โดย นายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอตะกั่วป่า เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ผู้นำชุมชน และผู้ร่วมสนุบสนุนภาคเอกชนอีกจำนวนมากเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการปลูกต้นไม้จำนวน 1,288 ต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นการปรับปรุงพื้นที่และสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน