ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน

1

วิศวกรประมาณราคา

1

2

ผู้จัดการโครงการอาวุโส (Senior Project Manager)

1

3

Home Automation Technician (ช่างติดตั้ง Smart home)

5

4

Sale & Home Automation Engineer

1

วิศวกรประมาณราคา

รายละเอียด

 • มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคางานระบบ MEP (ไฟฟ้า,ประปา,ปรับและระบายอากาศ ฯลฯ)
 • มีใบกว.สามัญวิศวกร
 • มีความอดทน มีความตั้งใจที่จะทำให้งานสำเร็จ
 • ทัศนคติทำงานที่ดี
 • แผนก                     : วิศวกรรม
 • จำนวน                    : 1 อัตรา
 • ระดับการศึกษา      : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เวลาทำงาน           : งานประจำ
 • เงินเดือน                : ตามตกลง

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 
888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
Email     : thanachokejj@gmail.com
ติดต่อ      : 07639305-8 คุณตั้ม HR
Website   : www.dtopsengineering.com

ผู้จัดการโครงการอาวุโส (Senior Project Manager)

รายละเอียด

 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานระบบ MEP มาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยเฉพาะ งานระบบไฟฟ้า
 • มีใบกว.วุฒิสามัญ หรือระดับวุฒิวิศวกร
 • มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการออกแบบและประมาณราคา สามารถเซ็นรับรองได้
 • มีความสามารถในการบริหารงานโครงการรอบด้าน ทั้งด้านการจัดการงานโครงการ งานบริหารต้นทุน งานความปลอดภัย
 • เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นทำงาน
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม และมีความเป็นผู้นำ
 • แผนก                     : วิศวกรรม
 • จำนวน                   : 1 อัตรา
 • ระดับการศึกษา      : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เวลาทำงาน           : งานประจำ
 • เงินเดือน                : ตามตกลง

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณตั้ม
Email     : thanachokejj@gmail.com
Tel       : 076393057-8 คุณตั้ม
Website   : www.dtopsengineering.com

Home Automation Technician (ช่างติดตั้ง Smart home)

รายละเอียด

 • มีประสบการณ์งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร
 • มีประสบการณ์งานติดตั้งอุปกรณ์ Smart home จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • แผนก                     : วิศวกรรม
 • จำนวน                   : 5 อัตรา
 • ระดับการศึกษา     : ไม่ระบุ
 • เวลาทำงาน           : งานประจำ
 • เงินเดือน                : ตามตกลง

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณตั้ม
Email     : thanachokejj@gmail.com
Tel       : 076393057
Website   : www.dtopsengineering.com

Sale & Home Automation Engineer

Job Description

Qualifications

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณตั้ม
Email     : thanachokejj@gmail.com
Tel       : 076393057
Website   : www.dtopsengineering.com