วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตด้านอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างระบบประกอบอาคาร ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน”

พันธกิจ 4 พันธกิจ

1. “สร้างเพื่อความแข็งแกร่ง เรามุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันก่อสร้างที่แข็งแกร่ง”
2. “สร้างเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้รับเหมาหลัก ที่ผู้รับเหมารายย่อยและคู่ค้าเลือกด้วยความเชื่อมั่น และไว้วางใจยินดีพร้อมก้าวหน้าไปด้วยกัน”
3. “สร้างเพื่อพนักงาน เรามุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมนำศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองมาใช้”
4. “สร้างเพื่อชุมชนและสังคม เรามุ่งมั่นเพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชน และสังคม