In: CSR

โดยที่โรงพยาบาลดีบุก บริการให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมองค์กรให้พร้อม ในสถานการณ์ COVID-19 โดยทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลดีบุก ทั้งยังมีการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน